Coaching


Coachingin työskentelyotteeseen kuuluu ratkaisuhakuisuus. Coaching on organisaation johdon / esimiehen valmentamista, jossa valmentaja auttaa organisaatiossa havaittujen kipupisteiden analysoinnissa. Tällöin voidaan löytää toiminta- ja ratkaisuvaihtoehtoja.

Tavoitteita ja tuloksia

Coaching on tavoitteeseen ja tuloksellisuuteen tähtäävää toimintaa, joka syntyy vastavuoroisen yhteistyön kautta valmennettavan ja valmentajan välille.

Valmentaja tähtää muutokseen ja kehitykseen, jonka tarkoitus on aikaansaada muutosta valmennettavan työssä sekä organisaatiossa. Tarkoituksena on lisätä valmennettavan itsehavainnointikykyä, joustavuutta, tahdon ja tietoisuuden lisääntymistä sekä ongelmanratkaisutaitoja.

Kenelle?

Organisaation johto ja lähiesimiehet


Coaching
 
Motivointi - Palvelut

Ajankohtaista

Palvelut