Kehittäminen ja luennointi


Koulutus ja kehittäminen

Koulutus- ja kehittämispäivien suunnittelua, lähtökohtina asiakkaan tarpeet tai esillä olevat aiheet
  • Tie hyvään työelämään
  • Ongelmanratkaisutaidot
  • Vuorovaikutus / kohtaaminen
  • Yhteistyötaidot
  • Alaistaidot
Luennointi

Järjestän luentoja ja seminaareja yrityksille, yhdistyksille ja julkisen sektorin työyhteisöille. Satakunnassa ja Varsinais-Suomen alueella.
Luentojen aihealueet liittyvät työhyvinvointiin ja vuorovaikutukseen sekä toisen ihmisen kohtaamiseen. Luentojen sisältöjä voidaan räätälöidä yrityksen tai organisaation tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Luentojen keskeinen viesti on: kohtele työkaveria niin kuin toivot itseäsi kohdeltavan. Luentojen tavoitteena on positiivisen ajattelun ja työhyvinvoinnin lisääminen.

Kehittäminen ja luennointi
 
Motivointi - Palvelut

Ajankohtaista

Palvelut