Linkit


Verkostoituminen, tietojen ajan tasalla pitäminen ja lisäkoulutus ovat tärkeä osa oman ammattitaitoni ylläpitoa ja kehittymistä.


Suomen työnohjaajat - websivuille
STOry:n jäsen on Suomen työnohjaajat ry.n koulutussuositusten mukaisesti koulutettu työnohjaaja, joka on sitoutunut työssään noudattamaan yhdistyksen eettisiä sääntöjä. Tämä tarkoittaa mm., että työnohjaaja edistää aikuisoppimista sekä huolehtii täydennyskoulutuksestaan ja omasta työnohjauksesta.
Websivuille »

Turun yrittäjät - websivuille
Turun Yrittäjäyhdistys on osa Varsinais–Suomen yrittäjäyhdistystä ja kuuluu näin Suomen yrittäjiin. Yhdistyksen perusajatuksena on yrittäjyyden aate, riskinottokyky sekä vastuu itsestä ja muista. Järjestön tärkein tehtävä on toimia yrittäjien aktiivisena edunvalvojana valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.
Websivuille »

Ratkes - websivuille
Ratkesin perusajatus on: korjata rikki oleva sekä tehdä enemmän toimivaa ja muuttaa sitä mikä ei toimi.
Websivuille »

Sairaanhoitajaliitto - websivuille
Sairaanhoitajaliitto kehittää sairaanhoitajan koulutusta, hoitotyötä, tutkimusta ja työoloja. Liitto edistää terveyttä ja hyvinvointia väestön keskuudessa.
Websivuille »
Motivointi - Palvelut

Ajankohtaista

Palvelut
 
Motivointi - Palvelut

Jäsen

Palvelut