Ratkaisukeskeinen menetelmä


Ratkaisukeskeisessä menetelmässä on esillä mm:
  • Tavoitelähtöisyys ja tulevaisuuteen suuntautuneisuus.
  • Voimavarakeskeisyys, jossa tutkitaan ja hyödynnetään henkilön kykyä, taitoa ja osaamista käsillä olevan ongelman ratkaisemisessa ja tavoitteiden asettamisessa.
  • Poikkeusten ja edistysten huomioiminen eli tutkitaan erityisesti tilanteita, jossa ongelmat olivat paremmin hallinnassa. Tärkeää on havaita työnohjaustavoitteen suuntaan tapahtuvaa edistystä.
  • Myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori. Näiden tarkoituksena on tukea henkilön vahvoja puolia, uusien näkökulmien syntymistä ja ideoida vuorovaikutuksessa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.
  • Yhteistyö, kannustus ja henkilön verkostot organisaatiossa. Nämä nähdään positiivisena voimavarana ja pulmia voidaan ratkoa yhteistyössä henkilöstön kanssaan. Tärkeää on myönteinen palaute työyhteisössä.

Ratkaisukeskeinen menetelmä
 
Motivointi - Palvelut

Ajankohtaista

Palvelut