Työnohjaus


Kaipaatko työhösi motivaatiota ja uusia työvälineitä jaksamiseen ja työelämässä tapahtuvien muutosten kohtaamiseen? Haluatko oppia keinoja hallitsemaan ajankäyttöä tai organisoimaan työtäsi?
Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset muuttuvat ja niihin vastaaminen vaatii olemassa olevien työtapojen tarkastelua ja kykyä uudistumiseen. Työnohjaus antaa keinoja ja välineitä.

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on prosessi, jossa toimitaan tavoitteellisesti sopimukseen perustuen. Työnohjauksessa jäsennetään työtehtävää turvallisessa ja avoimessa ilmapiirissä. Vuorovaikutuksen avulla voi käsitellä ajatuksia, tunteita ja päivittäin tapahtuvia hankalia työtilanteita yhdessä ohjaajan kanssa.

Työohjausprosessin avulla voit tarkastella työtä, sekä omaa työskentelytapaasi. Tarkastelun kautta löydät uusia työn hallintakeinoja ja voit kehittää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tämä auttaa sinua jaksamaa työssäsi ja vapaa-aikana.

Kenelle työnohjausta?
  • Yksilöille
       - Julkisen sektorin työyhteisöt
       - Yritykset
  • Ryhmille
  • Työyhteisöille

Työnohjaus
 
Motivointi - Palvelut

Ajankohtaista

Palvelut