Toimintatapa


Tulokseen tähtäävään työnohjaukseen sisältyy alussa 3-5 kartoituskertaa, jonka jälkeen edetään sopimuksen mukaan.

Työnohjauksessa työskentelymenetelmänä on kokemuksellinen oppiminen, jossa avoimella vuorovaikutuksella tarkastellaan työssä esille nousevia tapahtumia, tunteita ja työhön liittyviä kokemuksia. Työnohjausprosessin aikana ohjattavan on mahdollista arvioida oman oppimisprosessin etenemistä itse arviointia apuna käyttäen. Työnohjaustyöskentely tukee ohjattavan ammatillista kasvua ja kehitystä.

 
Motivointi - Palvelut

Ajankohtaista

Palvelut