Työyhteisökonsultointi


Osaaminen, kyky uudistua ja hyödyntää osaamista käytännössä, ovat suurimpia asioita menestymisen takana. Osaaminen on organisaatiossa toimivilla ihmisillä. Monimutkaistuvassa ja mahdollisuuksia tarjoavassa organisaatiossa menestyminen perustuu kykyyn toimia nopeasti ja osaavasti.

Työyhteisökonsultti
 • tuo organisaatioon ulkopuolisen ja riippumattoman näkökulman
 • auttaa ratkaisu- ja kehittämisprosessin läpiviemisessä
 • auttaa organisaatiota muutosprosessin eri vaiheissa
 • on mukana uuden tiedon välittämisessä
Työyhteisökonsultoinnin käyttöalueet
 • työyhteisön kehittäminen
 • työyhteisöselvitykset
     - ongelmaselvitykset
     - kehittämisselvitykset
 • ilmapiirikartoitukset
Kenelle?
 • Työyhteisöihin
 • Organisaation muutosprosesseihin.

Työyhteisökonsultointi
 
Motivointi - Palvelut

Ajankohtaista

Palvelut